Linstram - Steelcase Authorized Dealer English
Novinky
Steelcase_media scape_2.jpg

media:scape

media:scape je spojení nábytku a technologie. Je navržen tak, aby pomáhal lidem rychle se spojovat a jednoduše spolupracovat. Tím přispívá ke zvyšování produktivity a zlepšování vzájemné spolupráce.

media:scape představuje řešení navržené s cílem vylepšit spolupráci tím, že usnadní  sdílení informací. Spolupracovníci  si tak mohou vyměňovat informace přímo a rychle. Jednotlivé myšlenky pak mohou okamžitě rozvíjet. media:scape poskytuje všem účastníkům stejný prostor. Všichni tak mohou být aktivní a přispívat k efektivní spolupráci.

Jak přesně to funguje? Tým se jednoduše sejde u stolu, každý účastník vyjme ze schránky, která je umístěna ve středu stolu, připojovací kabel a připojí své PC. Pro zahájení sdílení informací s ostatními kolegy stačí stisknout ovládací panel na  připojovacím kabelu.

media:scape je nabízen ve třech různých výškách – standardní (formální), neformální nízké a neformální vysoké (výška ke stání).

media:scape rozvíjí mezilidské vztahy tím, že umožňuje týmům, které dělí velká vzdálenost, přímou a méně formální komunikaci.