Linstram - Steelcase Authorized Dealer English
Novinky
IMG_9619_maly.jpg

Nové sídlo společnosti Natland Group

Realizovali jsme kanceláře v nové centrále společnosti Natland Group.

Společnost Linstram byla vybrána pro zpracování studie relokace centrály společnosti Natland Group o celkové ploše 2800 m2. Vytvořili jsme kompletní architektonické studie recepční haly společnosti včetně navazujících reprezentativních zasedacích místností. Dodávka zahrnovala podlahové krytiny, typový i na míru navržený nábytek, sedací nábytek a osvětlení.

NATLAND Group je investiční a finanční skupina, která aktivně vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti v segmentu středních firem. Dlouholeté zkušenosti, schopnost akceptovat vyšší investiční riziko díky převažujícímu poměru investic vlastního kapitálu k dluhové službě a schopnost dynamicky reagovat na změny trhu zajišťují skupině dlouhodobě její úspěšný rozvoj.

NATLAND Group soustředí svůj byznys v České republice a na Slovensku do dvou klíčových oblastí. Základním pilířem podnikání skupiny je oblast finančních služeb. NATLAND Group poskytuje spotřebitelské úvěry a nebankovní financování retailové klientele, a dále restrukturalizační, mezaninové a tollingové financování pro podniky střední velikosti.

Druhým pilířem činnosti NATLAND Group je oblast investic. Korporátní investování skupina realizuje nejčastěji formou distressed assets nebo venture capital. A zhruba 45 % investic skupiny směřuje do strategické oblasti real estate. Oba pilíře tvoří optimální diverzifikaci finančních zdrojů i rizik skupiny a vytvářejí tím jednu z jejích hlavních konkurenčních výhod.