Linstram - Steelcase Authorized Dealer English
Novinky
KOOP 01.jpg

Realizovali jsme nové sídlo pojišťovny Kooperativa

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG) a druhou největší pojišťovnou v ČR.

Kooperativa pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. V současnosti představuje její podíl na celkovém předepsaném pojistném v České republice více než 20%. Kooperativa pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné podnikatele i velké korporace.

Na začátku tohoto projektu byl záměr vytvořit nové sídlo pro společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Obě pojišťovny očekávaly od společného sídla inspirující prostředí, které podpoří firemní kulturu každé ze společností a zároveň jim usnadní interní komunikaci.

Linstram poskytl klientovi komplexní interiérové poradenství včetně detailního space planningu. Ve fázi realizace Linstram dodal skleněné systémové příčky v rámovém i bezrámovém provedení, atypický interiér vstupních prostor a externích jednacích místností, nábytek pro představenstvo a vrcholný management včetně vysoce reprezentativních konferenčních sálů.