Linstram - Steelcase Authorized Dealer English

AirMaster Tones

IN_AirMasterTones_8903-9023_002.jpg
   

Výsledkem je paleta jemných barev, které dřív nebyly v řadě AirMaster k dispozici. Řadu AirMaster Tones lze kombinovat s řadou AirMaster Earth, díky čemuž mohou návrháři vytvářet ve velkých prostorách zóny a trasy, případně dramatické akcenty a centrální prvky v zasedacích či recepčních prostorách.
Navíc mají kobercové čtverce AirMaster Earth a Tones primární podložku Colback® Gold, která obsahuje až o 95 %1 méně antimonu s cílem přispívat k šetření neobnovitelnými zdroji antimonu a k bezpečnější recyklaci krytin. Koberce Desso AirMaster Tones díky patentované technologii snižuje koncentraci jemného prachu ve vnitřním ovzduší.