Linstram - Steelcase Authorized Dealer English

media:scape

Steelcase_media scape_4.jpg
   

Pomocí media:scape si jednotlivé týmy rychle vyměňují informace. Všichni účastníci mají také možnost ihned reagovat a rozvíjet nové myšlenky. Jak přesně to funguje? Tým se jednoduše sejde u stolu, každý účastník vyjme ze schránky, která je umístěna ve středu stolu, připojovací kabel a připojí své PC. Pro zahájení sdílení informací s ostatními kolegy stačí stisknout ovládací panel na připojovacím kabelu.

Výrobce: Steelcase

Brožura