Linstram - Steelcase Authorized Dealer English

Space planning

planning.png

SPACE PLANNInG

Profesionálně navržené prostorové řešení je důležitým odrazovým můstkem a nutnou podmínkou pro vytvoření funkčního interiéru.

Součástí našeho space planningu je i půdorysné řešení jednacích místností, neformálních zón, recepcí, technických center, kuchyněk, šaten a individuálních i sdílených úložných prostor.

V rámci našich služeb jsme schopni připravit také simulaci budoucí expanze, scénáře flexibilního využití stávajícího prostoru, space planningy se zakótováním podlahových krabic, kladečské plány pro pokládku podlahových krytin i výkresy se zakomponováním stávajícího nábytku.

Space planning 1.jpg

Při tvorbě space planningu vycházíme z našich zkušeností, unikátního know-how a z hluboké znalosti budovy a jejích technických možností. Vždy také striktně respektujeme veškeré platné bezpečnostní a hygienické předpisy a normy.

Důležitou součástí procesu plánování je analýza potřeb, organizační struktury, interních procesů a pracovních stylů, informačních a komunikačních toků a technologických i prostorových nároků klienta.

Pouze na základě této analýzy a dialogu s klientem může vzniknout profesionální space planning, který odráží specifické potřeby konkrétní organizace a respektuje individuální požadavky klienta na funkčnost, efektivitu a flexibilitu prostoru.

Space planning 2.jpg